Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Najważniejsze informacje o Ogólnych Warunkach Handlowych (niem. AGB, Allgemeine Geschäftsbedingungen) Zamieszczenie na stronie internetowej Ogólnych Warunków Handlowych nie jest wymagane prawem, ze względu na ich przejrzystość i zrozumiałość w porównaniu do obowiązujących w przypadku ich braku przepisów prawnych BGB zaleca się jednak ich wprowadzenie. Czy ich stworzenie jest proste? Mimo, że istnieją gotowe wzory, spisaniu […]

Więcej