Spółka UG

Spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG haftungsbeschränkt)

Wady i zalety Spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (UG Wady i zalety Spółki przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellchaft haftungsbeschränkt)