Gwarancja a rękojmia

Różnica między gwarancją a rękojmią

Czy wiesz, czym różnią się roszczenia z tytułu gwarancji a rękojmi?