Podatki w Niemczech

Podatki w Niemczech

Podatki w Niemczech znowu ulegają zmianie od 1. stycznia 2021. Sprawdź, na czym polega zmiana i czym charakteryzują się poszczególne klasy podatkowe w Niemczech. Poznaj także termin składania deklaracji podatkowych i dowiedz się, co się stanie z podatkiem solidarnościowym. Podatki w Niemczech należą do jednych z najwyższych w Europie. Są tam jednak wyższe ulgi podatkowe na dzieci oraz kwoty wolne od podatku. W tym kraju obowiązują klasy podatkowe, które odnoszą się do sytuacji rodzinnej podatnika i liczby stosunków wykonywanej pracy. Kiedyś można było raz do roku zmienić obowiązującą klasę podatkową. Obecnie jest to możliwe kilka razy w roku. Dodatkowo każda osoba pracująca w Niemczech powinna posiadać od 2013 elektroniczną kartę podatkową, tzw. ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale). System podatkowy w Niemczech znacznie różni się od polskiego. Poniżej najważniejsze założenia systemu podatków u naszych zachodnich sąsiadów.

Podatek solidarnościowy 2021 Niemcy

W 2021 wchodzi ważna zmiana dotycząca tzw. Solidaritätszuschlag, czyli podatku solidarnościowego. Około 90% wszystkich płatników będzie zwolnionych z tego podatku, a 6,5% podatników zapłaci go o wiele mniej. W tej ostatniej grupie są osoby, które zarabiają najwięcej. Z podatku solidarnościowego będą zwolnieni podatnicy zarabiający poniżej 73,8 tysięcy euro rocznie. To największa obniżka podatków w Niemczech w ostatnich trzydziestu latach.

Podatek solidarnościowy wprowadzono w Niemczech w roku 1991 i miał on wspierać koszty ponownego zjednoczenia Niemiec po upadku muru berlińskiego w 1989 r. Z podatku solidarnościowego wspierano także wojnę w Zatoce Perskiej. Od wielu lat zabiegano o zniesienie tego podatku ze względu na nieaktualne założenia jego wprowadzenia.

Podatki w Niemczech. Podatek dochodowy

Najistotniejszym podatkiem dla pracownika jest oczywiście podatek dochodowy (Einkommensteuer). Pracując w firmie na etat pracodawca co miesiąc odprowadza Twój podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. Po prostu automatycznie odlicza go od Twojej wypłaty. Na podatek dochodowy w Niemczech składają się:

  • Lohnsteuer (podatek dochodowy)
  • Solidaritätszuschlag (podatek solidarnościowy) – od 2021 tylko dla najbogatszych
  • Kirchensteuer (podatek kościelny)

Podatek dochodowy w Niemczech wynosi minimum 14% i rośnie proporcjonalnie do otrzymywanego wynagrodzenia.

Podatek kościelny w Niemczech

Jeśli jesteś członkiem jakiegoś kościoła, bądź wspólnoty religijnej, do urzędu skarbowego odprowadza się również tzw. Kirchensteuer, czyli podatek kościelny. Zazwyczaj wynosi on około 9% kwoty brutto wynagrodzenia, jego wysokość uzależniona jest od konkretnego kraju związkowego. Od 1. stycznia 2021 w Badenii-Wirtembergii będzie obowiązywał zryczałtowany podatek kościelny. Zostaje on obniżony z 5,5% do 5,0% Aby podlegać podatkowi kościelnemu w Niemczech musisz uprzednio zadeklarować przynależność do jakiejś grupy wyznaniowej. Podatek kościelny ulega również zmniejszeniu, jeśli posiadamy dzieci.

niemieckie podatki

Klasy podatkowe w Niemczech

W Niemczech jest sześć klas podatkowych. Dlaczego aż tyle? Każdy pracodawca musi odciągać z wypłaty pracownika podatek i odprowadzać go do urzędu skarbowego. Klasy podatkowe ułatwiają ten proces, gdyż każdy pracownik przyporządkowany jest do odpowiedniego przedziału.Przynależność do danej grupy podatkowej jest zależna m.in. od stanu cywilnego podatnika, dzietności, zarobków i liczby stosunków pracy.Każda osoba pracująca w Niemczech powinna dostawać od pracodawcy odcinek z wypłatą. Na jego końcu znajduje się przynależność do odpowiedniej klasy podatkowej.

I klasa podatkowa w Niemczech

Do pierwszej klasy podatkowej w Niemczech należą osoby samotne, rozwodnicy, wdowcy. Do tej grupy podatkowej należą również osoby samotne, które mają dzieci, ale nie mieszkają z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Jeżeli dana osoba samotnie wychowuje dziecko i mieszka razem z nim, zalicza się już do II grupy podatkowej. Wszelkie ulgi zależne są tutaj od wysokości wynagrodzenia. Jeśli chodzi o podatki w Niemczech i pierwszą klasę podatkową, to kwota wolna od podatku wynosi 945 euro.

II klasa podatkowa

Do drugiej klasy podatkowej należą rodzice samotnie wychowujący dzieci (wdowy, rozwiedzeni etc.). Te osoby mają prawo do ulgi, więc płacą mniej podatku. Warunkiem otrzymania jest ulgi jest brak dzielenia gospodarstwa domowego z inną osobą pełnoletnią. Kwota wolna od podatku wynosi 1908 euro. Podatki w Niemczech cechują się więc wyższą kwotą wolną od podatków.

III klasa podatkowa

Trzecia klasa podatkowa obejmuje małżeństwa, przy czym jedno z małżonków / partnerów powinno złożyć wniosek o przyznanie piątej klasy podatkowej. Dotyczy to przede wszystkim małżeństw, gdzie jedno z małżonków zarabia znacznie mniej od drugiego. Mniej zarabiający powinien w takim wypadku wybrać piątą klasę podatkową, a więcej zarabiający małżonek – trzecią. Dochód wolny od podatku to 1788 euro.

IV klasa podatkowa

Czwarta klasa podatkowa dotyczy małżeństw, w których zarobki małżonków są na równym poziomie. Ulga na dziecko nie obowiązuje. Dochód wolny od podatku, jeżeli chodzi o podatki w Niemczech w czwartej klasie to 945 euro.

V klasa podatkowa

Do piątej klasy podatkowej należą małżeństwa, w których jedno z małżonków należy do trzeciej klasy podatkowej. W tym przedziale podatkowym nie przysługuje ulga na dziecko – może ją otrzymać małżonek deklarujący trzecią klasę podatku. Dochód wolny od podatku to 105 euro.

VI klasa podatkowa

Szósta i zarazem ostatnia klasa podatkowa obejmuje osoby samotne i małżeństwa, które wykonują więcej niż jedną pracę. Ta klasa charakteryzuje się najwyższym obciążeniem podatkowym i nie ma tutaj żadnych ulg. Głównym założeniem tego progu podatkowego jest to, że pracownik zarabia więcej dzięki różnym stosunkom pracy. Brak tutaj kwoty wolnej od podatku.

Termin składania deklaracji podatkowej

Deklarację podatkową należy złożyć do 31. lipca, chyba, że rozlicza nas Steuerberater (doradca podatkowy), wówczas mamy na to czas do końca lutego kolejnego roku. Okres złożenia deklaracji podatkowej wydłuża się więc o kilka miesięcy. Zeznanie musi złożyć każda osoba pracująca, lub prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech. Nie dotyczy to jedynie osób, które należą do pierwszej klasy podatkowej i wykonują nie więcej, niż jeden stosunek pracy. Dotyczy to również małżeństw należących do czwartej klasy podatkowej. W obydwu przypadkach podatek odprowadza pracodawca. Zwrot podatku następuje w okresie od 3 do 6 miesięcy po złożeniu deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym.